a

Приликом надзора над радом Прихватилишта за странце Министарства унутрашњих послова, а након лишавања слободе и принудног удаљења са територије Републике Србије једанаест страних држављана, Заштитник грађана је утврдио вишеструке повреде права у области безбедности, правне заштите и правне помоћи, као и смештаја.

-------

Актом бр. 0113227/14-21 од 27. 01.2015. године, Министарство унутрашњих послова је доставило Заштитнику грађана одговор у коме га обавештава да је прихватило упућене препоруке.