a

Заштитник грађана је утврдио да је Полицијска станица Нови Београд донела одлуку о одузимању оружја притужиоцу, а да претходно није на несумњив начин утврдила да је то потребно ради заштите личне и имовинске сигурности грађана, односно јавног реда и мира