a

Филијала за град Београд Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање није донела одговарајући управни акт приликом умањења износа пензије притужиље, чиме јој je отежала могућност коришћења правног средства, утврдио је Заштитник грађана

panel flajer