a

Услед неуредне и неажурне евиденције о примљеним актима и предметима Општинска управа општине Врњачка Бања није поступила и одлучила по захтеву притужиоца, нити је пред надлежним органима покренула поступак за утврђивање одговорности, уколико наведени захтев не сматра правно ваљаним, утврдио је Заштитник грађана

panel flajer