a

Центар за социјални рад Лозница није одлучио о захтеву грађанина за признавање права на додатак за помоћ и негу другог лица у законом прописаном року, утврдио је Заштитника грађана