a

Комисијa за решавање притужби Полицијске управе за град Београд МУП-а Србије није спровела притужбени поступак у складу са Законом о полицији и Правилником о поступку решавања притужби, утврдио је Заштитник грађана