a

У раду Градског центра за социјални рад Београд одељења Раковица начињени пропусти који се огледају у не предузимању мера у циљу заштите детета од насиља, злостављања и занемаривања, пружања помоћи и подршке родитељима у остваривању родитељства и очувања веза детета са родитељем са којим не живи и са породицом порекла, утврдио је Заштитник грађана