a

Основна школа „Стеван Сремац“ у Београду није благовремено реаговала на сумње о вршњачком насиљу, а након пријаве родитеља предузела је неадекватне мере у циљу прибављања информација од ученика