a

Заштитник грађана утврдио је да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде годинама игнорисало, ућуткивало и незаконито сменило ветеринарског инспектора који је службено пријављивао организоване незаконитости и неправилности на штету српских сточара, безбедности исхране грађана, буџета Републике Србије и самосталности инспекцијске службе.

Радећи као шеф одсека републичке ветеринарске инспекције, М.Ц. је открио и документовао нелегалну кланицу кроз коју је прошло хиљаде пилића без уверења о здравственом стању, без доказа о вакцинисању и без прегледа меса и органа након клања. Упркос томе што је месо прогласио неисправним за људску употребу, оно се ипак нашло у продаји. М. Ц. је поднео кривичне пријаве против својих колега и шефова у министарству, али и прерађивача и трговаца у чијим радњама је месо завршило. 

Савесни инспектор је установио и незакониту наплату такси за уверења о здравственом стању животиња, открио дупле рачуне и присвајање новца у ветеринарским станицама. Сточарима су наплаћиване таксе и до осам пута веће од прописаних.

Од ресорног министра је М.Ц. у два наврата, током 2011. године, у складу са законом тражио да спречи незаконит утицај на његов рад и заштити самосталност инспекцијске функције, али заштиту није добио, већ је два пута незаконито разрешен са места шефа одсека републичке ветеринарске инспекције. Незаконитост оба решења о смени оба пута је утврдила Жалбена комисија Владе. Ипак, М.Ц. ни после више од годину дана од последње одлуке те комисије није враћен на своје радно место, иако му је у међувремену и Агенција за борбу против корупције дала статус заштићеног узбуњивача. 

Заштитник грађана је, након што је утврдио незаконитости и пропусте у раду надлежног министарства, затражио да М.Ц. буде, у складу са законом, враћен на претходно, или више руководеће радно место; да Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде утврди одговорност унутар министарства, посебно у Управи за ветерину и Републичкој ветеринарској инспекцији,  и да против одговорних предузме најоштрије мере.

Републички омбудсман је, сматрајући овај случај тешким и илустративним за проблеме у раду инспекцијских служби, о њему обавестио и ресорни одбор Народне скупштине и Владу. 

Документе из којих произилази сумња о извршењу кривичних дела Заштитник грађана проследио је Полицији на даље поступање.