a

Министарство културе и информисања није утврдило чињенице због којих је дошло до неправилности у раду и одлучивању Комисије за утврђивање предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно, култури националних мањина за 2010. годину, утврдио је Заштитник грађана