a

Извештај тима Националног превентивног механизма о посети Полицијској станици Косјерић садржи препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду