a

У Извештају тима Националног превентивног механизма о посети ПУ Ужице садржане су препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду, који се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе