a

Заштитник грађана је утврдио да у  раду Министарства просвете, науке и технолошког развоја постоје пропусти на штету права ученика, који се огледају у пропуштању предузимања законом предвиђених мера ради решавања проблема организације наставе у Гимназији и Економској школи "Ђука Динић" у Лесковцу, који погађа већи број ученика и права ученика на једнакост у образовању и једнаку доступност услуга образовања.