a

Заштитник грађана утврдио да је Основна школа „Сретен Младеновић Мика“ из Ниша својим пропустима, као и неадекватним и неблаговременим поступањем, повредила закон, донете прописе и стандарде рада у заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања