a

У раду Казнено - поправног завода у Нишу, Управe за извршење кривичних санкција Министарства правде, постоји неправилност која се огледа у повреди права осуђених на смештај, утврдио је Заштитник грађана