a

Заштитник грађана је утврдио да Градскa управе Јагодина, по упису грађана у матичну књигу рођених, није доставилa извод из матичне књиге надлежном органу ради одређивања јединственог матичног броја грађана