a

Центар за социјални рад Зрењанин начинио је пропуст у раду на штету права и интереса детета, тако што је без одговарајуће одлуке обуставио исплату додатка за помоћ и негу другог лица ради намирења новчаних износа који су детету грешком органа управе неосновано исплаћени