a

Инспекторат за рад није одговорио на притужбу грађанина и није једнако поступао према грађанима у истој правној ситуацији, утврдио је Заштитник грађана и упутио препоруке овом органу како би исправио пропусте у раду