a

Управа за извршење кривичних санкција Министарства правде сместила је одређени број осуђених са тешким менталним поремећајима у заводе за извршење кривичних санкција у којима не постоје одговарајући услови за њихово лечење и третман, чиме су прекршена права осуђеника на здравствену заштиту, утврдио је Заштитник грађана