a

Завод за унапређивање образовања и васпитања, Министарство просвете и науке и Национални просветни савет, у поступку давања стручне оцене и одобравања за употребу уџбеника, начинили су низ пропуста на штету начела законитости и правилности, утврдио је Заштитник грађана