a

Заштитник грађана утврдио да окружни затвори, изузев новосадског, и казнено - поправни заводи отвореног типа Управе за извршење кривичних санкција Министарства правде нису обезбедили осуђеним лицима посебне просторије намењене посетама брачног друга, деце и других блиских лица