a

Препорука РАТЕЛ-у поводом објављивања нових техничких услова за подсистеме, уређаје, опрему и инсталације интернет мреже

ПРОПРАТНА ИНФОРМАЦИЈА

Након што је Управни одбор Републичке агенције за телекомуникације (Рател) добио препоруку Заштитника грађана о Техничким условима за подсистеме, уређаје, опрему и инсталације интернет мреже, Заштитник грађана доставља препоруку и јавности на увид, сматрајући да је то од значаја за правовремено информисање грађана. Према Закону о Заштитнику грађана, Рател ће обавестити о томе да ли је поступио по препоруци, односно обавестити га о разлозима због којих, евентуално, то није учињено. Све препоруке омбудсмана упућене органима управе и другим органима и организацијама које врше јавна овлашћења упућене од 24. децембра 2007. године од када ова институција званично функционише до данас су прихваћене. Рател је најавио да ће о препоруци омбудсмана одлучивати у најкраћем могућем року.