a


Министарство за инфраструктуру и енергетику начинило је пропуст у раду јер, упркос ургенција и захтева за пружањем информација, три године није поступало по жалбама које је подносилац притужбе изјавио на управни акт, нити их је проследило надлежном органу