a


Заштитник грађана уврдио да Закон о службеној употреби језика не обезбеђује све потребне  мере за остваривање Уставом утврђене обавезе на службену употребу српског језика и ћириличког писма  у органима, односно организацијама које врше јавна овлашћења