a


Недостаци у Закону о службеној употреби језика и писама спречавају остваривање права националних мањина на равноправну службену употребу језика и писама, каже се у Мишљењу са препоруком Заштитника грађана