a


Управа за управне послове МУП начинила је пропуст у раду, јер није у року одлучила о захтеву грађанке да буде исправљена грешка у матичној књизи држављана, утврдио је Заштитник грађана