a


Препоруке Заштитника грађана  Републичком геодетском заводу-Служби за катастар непокретности Нови Сад због неажурности у раду