a

Препорука Заштитника грађана и Покрајинског омбудсмана Министарству за државну управу и локалну самоуправу због пропуста у раду матичних служби приликом  остваривања права грађана на упис личног имена у матичне књиге на језику и писму националне мањине