a


Препорука Заштитника грађана и Покрајинског омбудсмана Министарству унутрашњих послова због неистицања обавештења  у полицијским управама  о праву припадника националних мањина на упис  у личну карту имена и презимена на језику националних  мањина