a


Заштитник грађана утврдио да је Високи савет судства начинио пропуст у раду, јер је од Друштва судија Србије захтевао информације о раду тог удружења на начин који је супротан обавези поштовања Уставом и законом гарантоване слободе удруживања