a


Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Београда начинио је пропуст у раду јер није поступао у роковима прописаним законом, што је у супротности са принципима добре управе, утврдио је Заштитник грађана

panel flajer