a


Због неправилности у раду а на штету права лица лишених слободе, Заштитник грађана  упутио препоруку Окружном затвору у Зрењанину, Управе за извршење заводских санкција Министарства правде