a

Препоруке Заштитника грађана Полицијској станици Чукарица, Полицијске управе за град Београд  Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова, ради отклањања пропуста у раду којима су повређена права лица лишених слободе на човечно поступање