a

Препоруке Заштитника грађана Полицијској станици Чукарица, Полицијској управи за град Београд  Дирекцији полиције Министарства унутрашњих послова, ради отклањања пропуста у раду којима су повређена права лица лишених слободе на човечно поступање