a


Заштитник грађана у препоруци затражио да се исправе недостаци и да окружни затвори у Београду, Новом саду, Панчеву и Крушевцу, као и КПЗ у Нишу омогуће свим лицима лишеним слободе засебан лежај у складу са важећим прописима и стандардима