a


Након утврђених пропуста у раду и непоступање по притужбама грађана Заштитник грађана препоручио Министарству финансија да размотри све примљене захтеве које се односе на контролу утрошка буџетских средстава