a

Препорука Заштитника грађана A…… ради исправљања пропуста у достављању информација од јавног значаја подносиоцу захтева