a

Препорука Буџетској инспекцији Градске управе града А...., да у оквиру својих законских овлашћења размотри примљене захтеве Кошаркашког клуба Д.. и  обавести њиховог подносиоца о резултатима поступкa