a

Препорука Заштитника грађана Специјалном заводу за децу и омладину "Др Никола Шуменковић" у Стамници ради отклањања неправилности у раду и реализације програма заштићеног становања