a

b_300_0_16777215_00_images_olja_eko_klinika.jpeg

У периоду од 19. до 23. априла 2021. године институција Заштитника грађана је одржала онлајн обуку за полазнике шесте генерације Еко клинике која се налази у оквиру Правног факултету Универзитета у Београду.

Генерална секретарка стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић је полазиницима обуке, кроз теорију и праксу, представила начин рада Заштитника грађана у области унапређења заштите права на здраву животну средину. Методологија рада, како је истакла, базирана је на реакцијама грађана на еколошке проблеме, односно, покретању поступака по сопственој иницијативи од стране Заштитника грађана и поступању надлежних органа у конкретним случајевима.

Кроз општи осврт на рад институције Заштитника грађана у Републици Србији, Јовичић је представила њене надлежности и овлашћења и у области заштите животне средине, конкретно кроз предмете који се односе на заштиту права на здраву животну средину.

Решавање сложених еколошких проблема изискује свеобухватно заједничко деловање органа јавне власти, што се постиже (већ покренутим) координисаним активностима у циљу целовитог остваривања права на здраву животну средину, нагласила је генерална секретарка Оља Јовичић.