a

Само два дана након обраћања Заштитника грађана са захтевом за укидање забране отуђења нових возила у трајању од 60 дана, Министарство унутрашњих послова доставило је депешу свим организационим јединицама којом се укида обавеза евидентирања ове забране за нова моторна и прикључна возила купљена од овлашћених дистрибутера у Републици Србији.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи 5. октобра 2020. године, после сазнања добијених од грађана да МУП купцима нових возила забрањује отуђење на 60 дана од дана куповине, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада МУП-а.

У одговору који је доставио Заштитнику грађана, МУП наводи да је Управа криминалистичке полиције обавестила Управу за управне послове да са аспекта надлежности те управе не постоје сметње да се за нова моторна и прикључна возила, купљена од дистрибутера у Србији, након подношења захтева за регистрацију у саобраћајну дозволу не уписује забрана отуђења возила у трајању од 60 дана и да власници тих возила не потписују изјаву на обрасцу ИНТ 1.

„Свим организационим јединицама линије рада ове Управе дана 7. октобра 2020. године достављена је инструктивна депеша да се од дана пријема наведене депеше, обавеза евидентирања забране отуђења возила у трајању од 60 дана у саобраћајној дозволи и потписивање изјаве на обрасцу ИНТ 1 не односи на нова моторна и прикључна возила купљена од овлашћених дистрибутера у Републици Србији“, наводи МУП.

„За сва остала нова и коришћена моторна возила увезена из иностранства, у поступку регистрације врши се провера чињенице да ли су крадена у иностранству, на начин и по поступку утврђеном Упутством“, навео је МУП.