a

b_300_0_16777215_00_images_2020_Jelena_Stojanovi_foto.jpegЗаштитник грађана прихвата да врши функцију Независног надзорног механизма за спровођење Конвенције Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом, што је предвиђено радном верзијом новог закона о Заштитнику грађана која је израђена у овој институцији, изјавила је заменица Заштитника грађана Јелена Стојановић.

Државе потписнице Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом имају обавезу да оснују и омогуће рад оваквог механизма, који треба да буде основан при националној институцији која функционише у складу са Париским принципима УН о националним институцијама за људска права, рекла је Стојановић отварајући иницијалну дискусију у Кући УН у Београду организовану поводом оснивања оваквог механизма.

Дугогодишње искуство у области заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом, старијих, жена, деце, ЛГБТИ особа, националних мањина и лица лишених слободе позитивно може да утиче на то да Заштитник грађана успешно спроводи активност Независног надзорног механизма, навела је Стојановић.

b_300_0_16777215_00_images_2020_Slobodan_Tomi_foto.jpegЗаменик Заштитника грађана Слободан Томић нагласио је да су у Србији и даље присутни системски проблеми који онемогућавају остваривање права особа са инвалидитетом и као најуочљивије издвојио недовољно развијену приступачност објеката јавне намене, недовољну развијеност система услуга и сервиса подршке, праксу потпуног лишења пословне способности, сиромаштво и социјалну искљученост, као и проблеме са запошљавањем.

Томић је рекао и да предстоји процес развоја показатеља (индикатора) за праћење примене Конвенције УН, односно прилагођавање националном контексту постојећих индикатора који постоје на глобалном нивоу и да би у овом процесу на најбољи начин требало искористити постојећа искуства и праксе.

b_300_0_16777215_00_images_2020_Nataa_Tanjevi_foto.jpegЗаменица Заштитника грађана и руководилац Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) др Наташа Тањевић навела је да тај механизам контролише сва места у којима се налазе лица лишена слободе (затвори, психијатријске болнице, полицијске станице, установе социјалне заштите домског типа) и да је због тога у Моделу методологије за независно праћење Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом препознат за праћење спровођења неколико чланова ове Конвенције УН.

Тањевић је навела да НПМ већ има искуство у праћењу појединих чланова Конвенције, увид у стање у овој области и потребу за унапређењем истог, има усвојену методологију и израђене упитнике које ће у складу са новим потребама унапредити у смислу лакшег и ширег праћења Конвенције.