a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а, нестандардни предмети затечени у службеним просторијама биће склоњени, обележени, унети у евиденцију и одложени у просторију за чување одузетих предмета. У записнике о задржавању биће уписиван и податак када је члан породице или друго блиско лице обавештено о лишењу слободе лица, као и да су предузете одређене мере да се обезбеди приватност лекарског прегледа. У одговору Заштитнику грађана стоји да је начелник донео наредбу да полицијски службеници не присуствују лекарском прегледу, осим на захтев лекара, као и да се евидентира присуство немедицинског особља прегледу, као и да ли је лицу током задржавања потребна посебна пажња или нега.

Такође, Министарство унутрашњих послова је у периоду од 19. – 29. октобра 2020. године реализовало семинаре за полицијске службенике из ПУ за град Београд и свих подручних полицијских управа под називом ''PEACE модел за обављање службеног разговора'', који има за циљ унапређења начина разговора са сведоцима, жртвама и осумњиченима, а по завршетку семинара полазници имају обавезу да у својим полицијским управама организују и реализују овај семинар за остале полицијске службенике. У току је израда тендерске документације за радове на формирању просторија за обављање разговора и препознавање лица.

Заштитник грађана је обавештен да је у току постављање видео надзора у ПС Обреновац, који укључује надзор и у просторијама за задржавање.