a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), на челу са заменицом заштитника грађана, др Наташом Тањевић, посетио је 27. и 28. октобра 2020. године, Специјалну затворску болницу у Београду. У саставу тима, поред запослених у Заштитнику грађана, били су и представници удружења и ангажовани експерти - лекар специјалиста психијатрије и лекар специјалиста судске медицине.

Посета је реализована ради праћења поступања према лицима на извршењу мера безбедности и заштитних мера медицинског карактера изречених у кривичном или прекршајном поступку.
Током посете, НПМ је обиласком установе утврдио стање у погледу смештајних и других животних услова за лица на извршењу мера безбедности медицинског карактера, обавио разговоре са управом Специјалне затворске болнице и запосленима о поступању према овим лицима и проблемима са којима се суочавају, посебно у погледу обезбеђивања адекватног социјалног прихвата и сарадње са центрима за социјални рад и установама социјалне заштите домског типа када се стекну медицински разлози за преиначење мере обавезног лечења и чувања у здравственој установи у меру безбедности обавезног лечења на слободи. Такође, извршен је увид у релевантну медицинску документацију у вези са лечењем, применом мере физичког спутавања и повредама форензичких пацијената.

Руководство и запослени Специјалне затворске болнице остварили су пуну сарадњу са тимом НПМ. Налази из ове посете биће представљени у склопу извештаја НПМ о поступању према лицима на извршењу мера безбедности и заштитних мера медицинског карактера.