a

Заштитник грађана је обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), октобра 2019. године, посетио Службу за психијатрију Опште болнице у Јагодини, након чега је тој установи и Министарству здравља упутио Извештај о посети са препорукама у циљу унапређења положаја психијатријских пацијената и поступања у свему у складу са стандардима у овој области.

Општа болница у Јагодини обавестила је овај орган да је одмах након посете НПМ отпочела са вођењем књиге евиденције о примени мера физичког спутавања пацијената и обезбедила посебну просторију за примену те мере.

У погледу препоруке да се створе услови и омогући пацијентима да проводе одређени део времена на отвореном, без обзира на временске прилике, НПМ је обавештен да је планирана реконстукција којом би психијатријски пацијенти добили зелену површину за рекреацију и боравак на свежем ваздуху, али да су радови одложени до даљњег због епидемиолошке ситуације. Такође, Општа болница у Јагодини је, у циљу реализације упућених препорука у погледу обезбеђивања обука здравствених радника о условима и поступку примене мере физичког спутавања и израде програма континуиране специјалистичке едукације средњег медицинског кадра, отпочела сарадњу са референтним установама у земљи.

У погледу препоруке упућене Министарству здравља да предузме активности у циљу формирања центра за заштиту менталног здравља у заједници, Министарство здравља обавестило је Заштитника грађана да је у току формирање радне групе за имплементацију и спровођење Акционог плана Стратегије за заштиту менталног здравља за период 2019-2026. године, као и да су, у условима пандемије, активности на том пољу условљене епидемиолошким препорукама, с обзиром да је за успостављање центара за ментално здравље неопходан рад на терену.

НПМ ће пратити даље поступање Министарства здравља и Опште болнице Јагодина по овим препорукама.