a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, предвођен заменицом заштитника грађана др Наташом Тањевић, посетио је 15. и 16. октобра 2020. године три полицијске станице у саставу ПУ Кикинда и то: ПС Нови Кнежевац, ПС Кањижа и ПС Чока. Посете су биле ненајављене, а посета ПС Кањижа била је ноћна. У саставу тима у посети ПС Нови Кнежевац била је и заменица Покрајинског омбудсмана а у посети ПС Кањижа и представница Хелсиншког одбора за људска права у Србији.

Циљ посета било је праћење поступања полиције према доведеним и задржаним лицима, посебно праћење остваривања основних права која ова лица имају, а која су уједно и гаранција против злостављања: право да о свом лишењу слободе обавесте члана породице или друго блиско лице, право на адвоката и право на лекарски преглед. У вези са наведеним, извршен је увид у записнике о задржавању лица и релевантну документацију.

Такође, извршен је увид у извештаје о употреби средстава принуде и притужбе грађана, док је обиласком канцеларија криминалистичких инспектора контролисано да ли се у њима налазе нестандардни предмети.

Након обављених посета др Наташа Тањевић је разговарала са официром ПУ Кикинда за сарадњу са Комисијом за спровођење стандарда полицијског поступања у области превенције тортуре. Том приликом разговарано је о активностима које су предузете у циљу унапређења поступања полицијских службеника према доведеним и задржаним лицима, услова боравка у просторијама за задржавање лица и другим питањима која су од значаја за спречавање тортуре. НПМ похваљује напоре које су на нивоу ове полицијске управе предузете у циљу унапређења стања у овој области.

Професионално поступање руководства и полицијских службеника током наведених посета представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ.

panel flajer