a

Заштитник грађана Зоран Пашалић нагласио је да је економски статус новинара један од најважнијих услова за постојање професионалних и слободних медија и најавио да ће инсистирати на формирању јединствене базе података о нападима на новинаре, у којој би као посебан сегмент били издвојени економски притисци.

„Услов за објективне медије су објективни новинари. А један од услова за објективност новинара је да су растерећени од свих врста притисака, пре свега од економских, јер им од њих зависе свакодневна егзистенција и рад“, изјавио је Пашалић уочи сутрашњег састанка Радне групе за израду медијске платформе.

„Као економски притисак, према подацима које имамо, може се рачунати и то што новинари у Србији често раде без уговора о раду или по уговорима које је лако раскинути, примају мале плате које су често испод републичког просека и чија исплата неретко касни, раде прековремено посебно у садашњим условима пандемије, стално су изложени повећању радне норме, хонорарни сарадници су у изузетно тешком положају“, навео је Пашалић.

Заштитник грађана сматра да овакви услови рада угрожавају објективност и професионалност новинара и медијских радника, а врло често доводе и до аутоцензуре јер у таквим условима рада нема мотивације па ни жеље за професионалним обављањем посла што води ка урушавању ове професије.

„Нећу одустати од идеје формирања јединствене базе података о нападима на новинаре, у којој ће као посебан сегмент бити издвојени економски притисци и у сарадњи са свим надлежним органима и новинарским удружењима тражићемо начин да се ти притисци анулирају и онемогући њихов поновни настанак“, навео је Пашалић.

Новинари Србији раде у тешким условима, а у актуелној пандемији су изложени додатним економским притисцима, посебно они који хонорарно сарађују са медијским кућама, па је потребно учинити додатне напоре како би се спречила потпуна деградација ове професије, осигурала независност медија и квалитет извештавања на које грађани Србије по Уставу имају право, нагласио је Пашалић.