a

У сарадњи са канцеларијом Заштитника грађана, Савет Европе је 13. и 14. октобра у Београду организовао дводневну обуку за представнике удружења који сарађују са Заштитником грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ).

Циљ обуке је било упознавање представника удружења са стандардима Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања и методологијом рада НПМ приликом посета местима где се налазе или се могу налазити лица лишена слободе. Обуке су водили експерти Савета Европе др Ивана Крстић и Џорџ Тугуши, уз присуство и подршку заменице заштитника грађана др Наташе Тањевић и запослених у Одељењу Националног механизма за превенцију тортуре. На обуци су учествовали представници удружења А11 – Иницијатива за економска и социјална права, Комитета правника за људска права - YUCOM, Одбора за људска права Ваљево, Виктимолошког друштва Србије, Хелсиншког одбора за људска права у Србији и Центра за иницијативу младих, као и представници Покрајинског заштитника грађана- Омбудсмана.

Обука је организована у оквиру програма Савета Европе „Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији“, који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европe „Horizontal Facility“ за Западни Балкан и Турску II. Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре је један од директних учесника на програму.