a

Заштитник грађана поново је, по сопственој иницијативи а после сазнања из медија о сталном повећању броја оболелих од корона вируса међу запосленима у погону компаније „Јура“ у Нишу, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ради утврђивања свих релевантних чињеница и околности.

Нови поступак контроле покренут је према Инспекторату за рад овог министарства након што је Заштитник грађана почетком августа 2020. године већ окончао један поступак покренут из истих разлога и упутио Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања мишљење о исправљању уочених недостатака у раду инспекције за рад.

Заштитник грађана је, међутим, пре неколико дана поново из средстава јавног информисања дошао до сазнања о новом таласу ширења заразе вирусом SARS-CoV-2 код послодавца „Yura Corporation доо“ - погон у Нишу и сталном повећању броја оболелих међу запосленима и радно ангажованим лицима код овог послодавца.

Заштитник грађана је из медија сазнао и да је по овом питању заседао је Градски штаб за ванредне ситуације града Ниша и констатовао да се у нишком погону „Yura Corporation доо“ не поштују све мере заштите, али да Штаб не може да налаже мере приватном послодавцу и да је зато потребно обраћање надлежним републичким органима.

Заштитник грађана је због овакве ситуације међу запосленима у нишком погону компаније „Јура“ и због утврђивања свих околности у овом случају покренуо нови поступак контроле законитости и правилности рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Инспектората за рад.