a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у мају 2020. године ненајављену посету Полицијској управи Смедерево ради праћења спровођења препорука из Извештаја Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) из посета Р. Србији 2017. године. Вођа тима је била заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић. Након реализоване посете, тим је доставио ПУ Смедерево извештај са препорукама.

У одговору Министарства унутрашњих послова о поступању по препорукама наведено је да је у објекту одређена нова просторија у којој ће се чувати одузети предмети, да су обезбеђени услови за одлагање ових предметa, као и да је полицијским службеницима предочено да је забрањено држање одузетих предмета у службеним канцеларијама. Такође, полицијским службеницима је наложено да у записник о задржавању евидентирају и податак о датуму и времену када је члан породице, сродник или бранилац обавештен о лишењу слободе лица.

У одговору  је такође наведено да је због епидемије одложен семинар ''PEACE модел за обављање службеног разговора'', намењен свим полицијским службеницима који примењују полицијска овлашћења и који има за циљ професионализацију начина на који се обављају разговори са сведоцима, жртвама и осумњиченима, као и да ће се наставити чим се стекну повољни здравствени услови. У оквиру Програма стручног усавршавања предвиђена је и настава на тему ''Рад полиције са мањинским, маргинализованим и социјално рањивим групама''.

Поводом препоруке да се свим лицима која се задржавају дуже од 12 часова обезбеди барем један комплетан оброк, Заштитник грађана је обавештен да се ради на поступању и по овој препоруци, у координацији са Дирекцијом полиције, која ће предузети мере из своје надлежности како би се начелни договори за обезбеђивање топлих оброка из Окружног затвора у Смедереву и касарне у Смедеревској Паланци реализовали.

ПУ Смедерево није поступила по препоруци да се обезбеде наменске просторије за саслушање и опреме одговарајућом техничком опремом ради снимања саслушања, јер њена реализација зависи од расположивих буџетских средстава Министарства унутрашњих послова и листе приоритета која је одређена за обезбеђивање наменских просторија у свим полицијским управама у земљи.